EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:287:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 287, 2012. gada 18. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.287.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 287

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 18. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2012/643/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 24. septembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kanādu par muitas sadarbību ar piegādes ķēdes drošību saistītās lietās

1

 

 

2012/644/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 24. septembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai

2

 

 

2012/645/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 10. oktobris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību

3

 

 

2012/646/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 10. oktobris) par to, lai atjaunotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Brazīlijas Federatīvo Republiku par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā

4

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 957/2012 (2012. gada 17. oktobris), ar ko groza Regulas (ES) Nr. 605/2010 I pielikumu attiecībā uz ieraksta par Nīderlandes Antiļām svītrošanu no to trešo valstu saraksta, no kurām ir atļauta svaigpiena un piena produktu sūtījumu ievešana Savienībā (1)

5

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 958/2012 (2012. gada 17. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

7

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 959/2012 (2012. gada 17. oktobris) par ķiploku importa licenču izdošanu apakšperiodā no 2012. gada 1. decembra līdz 2013. gada 28. februārim

9

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/647/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 16. oktobris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli no Vācijas

11

 

 

2012/648/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 16. oktobris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju no Beļģijas

12

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

ES un Jordānijas Asociācijas padomes ieteikums (2012. gada 3. oktobris) par ES un Jordānijas EKP rīcības plāna īstenošanu

13

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 204/11/COL (2011. gada 29. jūnijs) par iespējamu valsts atbalstu, kas piešķirts Norsk Film group piederošajiem uzņēmumiem (Norvēģija)

14

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 189/12/COL (2012. gada 22. maijs), ar kuru elektroenerģijas ražošanai un vairumtirdzniecībai Norvēģijā piemēro atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs

21

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 771/2012 (2012. gada 23. augusts), ar ko nosaka, ka jāreģistrē Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes bioetanola imports, piemērojot 24. panta 5. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 597/2009 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (OV L 229, 24.8.2012.)

25

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top