Help Print this page 

Document L:2012:251:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 251, 2012. gada 18. septembris

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.251.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 251

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 18. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 826/2012 (2012. gada 29. jūnijs) kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 236/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem informēšanas un informācijas publiskošanas prasībām par neto īsajām pozīcijām, Eiropas Vērtspapīru tirgu iestādei sniedzamajām ziņām par neto īsajām pozīcijām un apgrozījuma aprēķināšanas metodi nolūkā noteikt atbrīvotās akcijas (1)

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 827/2012 (2012. gada 29. jūnijs), ar kuru nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz akciju neto īsās pozīcijas publiskošanas veidiem, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei par neto īsajām pozīcijām sniedzamās informācijas formātu, līgumu, vienošanās un pasākumu veidiem, lai pienācīgi nodrošinātu, ka akcijas vai valsts parāda instrumenti ir pieejami norēķiniem konkrētā dienā, un laikposmu akciju galvenās tirdzniecības vietas noteikšanai atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 236/2012 par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiem (1)

11

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 828/2012 (2012. gada 14. septembris), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot strupdeguna garasti ES un starptautiskajos ūdeņos Vb, VI, VII zonā

19

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 829/2012 (2012. gada 14. septembris), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot strupdeguna garasti ES un starptautiskajos ūdeņos VIII, IX, X, XII un XIV zonā

21

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 830/2012 (2012. gada 14. septembris), ar ko nosaka aizliegumu Somijas karoga kuģiem zvejot Atlantijas lasi ES ūdeņos 22.-31. apakšrajonā (Baltijas jūrā, izņemot Somu līci)

23

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 831/2012 (2012. gada 14. septembris), ar ko nosaka aizliegumu Nīderlandes karoga kuģiem zvejot hekus ES ūdeņos IIa un IV zonā

25

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 832/2012 (2012. gada 17. septembris) par atļauju izmantot preparātu “amonija hlorīds” kā barības piedevu nobarojamiem jēriem (atļaujas turētājs ir Latochema Co. Ltd) (1)

27

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 833/2012 (2012. gada 17. septembris), ar ko nosaka pagaidu antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija folijas ruļļu importam

29

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 834/2012 (2012. gada 17. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

47

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/504/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2012. gada 17. septembris) par Eurostat

49

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top