EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:247:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 247, 2012. gada 13. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.247.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 247

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 13. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 809/2012 (2012. gada 10. septembris), ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot merlangu VIII zonā

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 810/2012 (2012. gada 10. septembris), ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot jūrasvelnus VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zonā

3

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 811/2012 (2012. gada 10. septembris), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot mencas Norvēģijas ūdeņos I un II zonā

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 812/2012 (2012. gada 12. septembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 747/2001 attiecībā uz Savienības tarifa kvotām dažiem Marokas izcelsmes lauksaimniecības produktiem un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 813/2012 (2012. gada 12. septembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 718/2007, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA)

12

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 814/2012 (2012. gada 12. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

13

 

 

Labojumi

 

*

Labojums EEZ Apvienotās komitejas Lēmumā Nr. 6/2011 (2011. gada 1. aprīlis), ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide) (OV L 93, 7.4.2011.)

15

 

*

Labojums EEZ Apvienotās komitejas Lēmumā Nr. 156/2011 (2011. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide) (OV L 76, 15.3.2012.)

15

 

*

Labojums EEZ Apvienotās komitejas Lēmumā Nr. 104/2011 (2011. gada 30. septembris), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports) un 37. protokolu (kurā ir 101. pantā paredzētais saraksts) (OV L 318, 1.12.2011.)

16

 

*

Labojums EEZ Apvienotās komitejas Lēmumā Nr. 127/2011 (2011. gada 2. decembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) (OV L 76, 15.3.2012.)

16

 

*

Labojums EEZ Apvienotās komitejas Lēmumā Nr. 162/2011 (2011. gada 19. decembris), ar ko groza EEZ līguma IV pielikumu (Enerģētika) (OV L 76, 15.3.2012.)

16

 

*

Labojums EEZ Apvienotās komitejas Lēmumā Nr. 112/2011 (2011. gada 21. oktobris), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) un II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) (OV L 341, 22.12.2011.)

16

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top