EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:212:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 212, 2012. gada 9. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.212.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 212

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 9. augusts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 721/2012 (2012. gada 6. augusts), ar ko aizliedz ar āķu jedām zvejojošiem Grieķijas vai Maltas karoga kuģiem vai kuģiem, kas reģistrēti Grieķijā vai Maltā, veikt zilo tunzivju zvejas darbības Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 722/2012 (2012. gada 8. augusts) par īpašām prasībām attiecībā uz prasībām, kas noteiktas Padomes Direktīvās 90/385/EEK un 93/42/EEK attiecībā uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm un medicīnas ierīcēm, kas ražotas, izmantojot dzīvnieku izcelsmes audus (1)

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 723/2012 (2012. gada 8. augusts), ar ko atzīst tradicionālu apzīmējumu Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 nozīmē (Cream – TDT-US-N0017)

13

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 724/2012 (2012. gada 8. augusts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

15

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 725/2012 (2012. gada 8. augusts), ar ko groza ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 971/2011 2011./2012. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

17

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/468/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 7. augusts), ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2012/262/ES, ar kuru groza Lēmumu 2008/589/EK, ar ko izveido īpašu kontroles un inspekcijas programmu attiecībā uz Baltijas jūras mencu krājumiem

19

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Īstenošanas regulā (ES) Nr. 673/2012 (2012. gada 23. jūlijs), ar ko īsteno 32. panta 1. punktu Regulā (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā (OV L 196, 24.7.2012.)

20

 

*

Labojums Padomes Īstenošanas lēmumā 2012/424/KĀDP (2012. gada 23. jūlijs), ar ko īsteno Lēmumu 2011/782/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (OV L 196, 24.7.2012.)

20

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top