EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:199:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 199, 2012. gada 26. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.199.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 199

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 26. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2012/428/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 23. jūlijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ukrainu, ar kuru groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par vīzu atvieglotu izsniegšanu

1

 

 

2012/429/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 24. jūlijs) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Krievijas Federācijas valdību par mehānisko transportlīdzekļu detaļu un komplektējošo daļu tirdzniecību starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju

3

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 25. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

4

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/430/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 26. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem ES un EBTA Apvienotajā komitejā, par tāda lēmuma pieņemšanu, ar ko groza 1987. gada 20. maija Konvenciju par kopīgu tranzīta procedūru

6

 

 

2012/431/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 26. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem ES un EBTA Apvienotajā komitejā, par tāda lēmuma pieņemšanu, ar ko groza 1987. gada 20. maija Konvenciju par kopīgu tranzīta procedūru

15

 

 

2012/432/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 24. jūlijs) par shēmas REDcert atzīšanu, lai pierādītu atbilstību ilgtspējības kritērijiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvām 98/70/EK un 2009/28/EK

24

 

 

2012/433/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2012. gada 18. jūlijs), ar ko atceļ lēmumu ECB/2012/3 par Grieķijas valdības emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību Grieķijas Republikas parāda apmaiņas priekšlikuma kontekstā (ECB/2012/14)

26

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top