Help Print this page 

Document L:2012:194:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 194, 2012. gada 21. jūlijs

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.194.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 194

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 21. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 665/2012 (2012. gada 20. jūlijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 454/2011 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu (1)

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 666/2012 (2012. gada 20. jūlijs), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 2092/2004, (EK) Nr. 793/2006, (EK) Nr. 1914/2006, (EK) Nr. 1120/2009, (EK) Nr. 1121/2009, (EK) Nr. 1122/2009, (ES) Nr. 817/2010 un (ES) Nr. 1255/2010 attiecībā uz paziņošanas pienākumiem lauksaimniecības tirgu kopīgā organizācijā un tiešā atbalsta shēmām lauksaimniekiem

3

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 667/2012 (2012. gada 20. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

6

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 668/2012 (2012. gada 20. jūlijs) par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu un importēšanas tiesību piešķiršanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2012. gada jūlija pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 616/2007

8

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 669/2012 (2012. gada 20. jūlijs), ar ko nosaka piešķīruma koeficientus, lai izdotu importa licences, par kurām pieteikumi iesniegti no 2012. gada 1. līdz 7. jūlijam un kuras paredzētas cukura nozares produktu importam atbilstīgi dažām tarifa kvotām, un ar ko pārtrauc šādu licenču pieteikumu iesniegšanu

10

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/414/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 17. jūlijs), ar ko groza Lēmuma 2006/168/EK I–IV pielikumu attiecībā uz konkrētām veterinārās sertifikācijas prasībām, kas piemērojamas liellopu embriju importam Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 4816)  (1)

12

 

 

2012/415/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 18. jūlijs), ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2011/630/ES attiecībā uz dzīvnieku veselības prasībām, kas saistītas ar infekciozā katarālā drudža vīrusu un Simbu vīrusu (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 4882)  (1)

26

 

 

2012/416/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 19. jūlijs), ar ko apstiprina metodes cūku liemeņu klasificēšanai Beļģijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 4933)

33

 

 

IETEIKUMI

 

 

2012/417/ES

 

*

Komisijas Ieteikums (2012. gada 17. jūlijs) par piekļuvi zinātniskajai informācijai un tās saglabāšanu

39

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top