Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:187:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 187, 2012. gada 17. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.187.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 187

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 17. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2012/387/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 16. jūlijs), ar ko pagarina to atbilstīgo pasākumu piemērošanas laikposmu, kuri paredzēti Lēmumā 2011/492/ES par apspriežu procedūras pabeigšanu ar Gvinejas-Bisavas Republiku saskaņā ar 96. pantu ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumā, un ar ko groza minēto lēmumu

1

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 641/2012 (2012. gada 16. jūlijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 356/2010, ar kuru nosaka īpašus ierobežojošus pasākumus pret noteiktām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar situāciju Somālijā

3

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 642/2012 (2012. gada 16. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 147/2003 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Somāliju

8

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 643/2012 (2012. gada 16. jūlijs), ar ko īsteno 11. panta 1. un 4. punktu Regulā (ES) Nr. 753/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 644/2012 (2012. gada 16. jūlijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 206/2010, ar ko izveido sarakstus, kuros iekļautas trešās valstis, to teritorijas vai daļas, no kurām Eiropas Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu, un nosaka veterinārās sertifikācijas prasības attiecībā uz Krieviju (1)

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 645/2012 (2012. gada 16. jūlijs), ar ko atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 1122/2009 un Regulas (ES) Nr. 65/2011 attiecībā uz atbalsta summu samazinājumu par novēloti iesniegtiem vienotajiem pieteikumiem 2012. gadam saistībā ar Portugāles kontinentālo daļu un Madeiru

26

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 646/2012 (2012. gada 16. jūlijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par naudas sodiem un periodiskiem kavējuma maksājumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 (1)

29

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 647/2012 (2012. gada 16. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

36

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2012/388/KĀDP (2012. gada 16. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2010/231/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju

38

 

*

Padomes Lēmums 2012/389/KĀDP (2012. gada 16. jūlijs) par Eiropas Savienības misiju saistībā ar reģiona jūras spēku izveidi Āfrikas ragā (EUCAP NESTOR)

40

 

*

Padomes Lēmums 2012/390/KĀDP (2012. gada 16. jūlijs), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Āfrikas Savienībā

44

 

*

Padomes Lēmums 2012/391/KĀDP (2012. gada 16. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2010/279/KĀDP par Eiropas Savienības Policijas misiju Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)

47

 

*

Padomes Lēmums 2012/392/KĀDP (2012. gada 16. jūlijs) par Eiropas Savienības KDAP misiju Nigērā (EUCAP Sahel Niger)

48

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums 2012/393/KĀDP (2012. gada 16. jūlijs), ar ko īsteno Lēmumu 2011/486/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā

52

 

 

2012/394/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 21. decembris) par to pasākumu atbilstību ES tiesību normām, kuri Itālijai jāveic saskaņā ar 14. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva)

57

 

 

2012/395/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 16. jūlijs) par shēmas “Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme” atzīšanu, lai pierādītu atbilstību ilgtspējības kritērijiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK un 2009/28/EK

62

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2012/396/ES

 

*

ES un PAO Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 1/2012 (2012. gada 17. februāris) par sešu apakškomiteju izveidi un par EK un PAO Apvienotās komitejas Lēmuma Nr. 1/2008 atcelšanu

64

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top