EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:175:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 175, 2012. gada 5. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.175.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 175

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 5. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2012/357/ES

 

*

ĀKK un ES Ministru padomes Lēmums Nr. 2/2012 (2012. gada 15. jūnijs) par Dienvidsudānas Republikas statusu saistībā ar Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 587/2012 (2012. gada 7. jūnijs), ar ko nosaka aizliegumu Portugāles karoga kuģiem zvejot Atlantijas zilo marlīnu Atlantijas okeānā

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 588/2012 (2012. gada 3. jūlijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény (ACVN)]

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 589/2012 (2012. gada 4. jūlijs), ar ko apstiprina darbīgo vielu fluksapiroksādu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (1)

7

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 590/2012 (2012. gada 4. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

11

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 591/2012 (2012. gada 4. jūlijs), ar ko groza ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 971/2011 2011./2012. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

13

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/358/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 3. jūlijs), ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies Vācijai, īstenojot putnu gripas apkarošanas ārkārtas pasākumus 2010. gada novembrī (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 4359)

15

 

 

2012/359/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2012. gada 28. jūnijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2011/25 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2012/11)

17

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

 

205/2011/KOL

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 205/11/COL (2011. gada 29. jūnijs) par papildu nolīgumu attiecībā uz Hurtigruten pakalpojumiem (Norvēģija)

19

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top