Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:165:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 165, 2012. gada 26. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.165.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 165

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 26. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2012 (2012. gada 21. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 954/2006, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu dažu Horvātijas, Krievijas, Rumānijas un Ukrainas izcelsmes dzelzs un tērauda bezšuvju cauruļvadu un cauruļu importam

1

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 541/2012 (2012. gada 21. jūnijs), ar ko izbeidz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes furfuraldehīda importam noteikto antidempinga pasākumu starpposma pārskatīšanu un atceļ minētos pasākumus

4

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 542/2012 (2012. gada 25. jūnijs), ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1375/2011

12

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 543/2012 (2012. gada 25. jūnijs), ar ko īsteno 11. panta 1. punktu Regulā (ES) Nr. 753/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā

15

 

*

Padomes Īstenošanas regula 2012/544/KĀDP (2012. gada 25. jūnijs), ar ko īsteno 32. panta 1. punktu Regulā (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

20

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 545/2012 (2012. gada 25. jūnijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

23

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 546/2012 (2012. gada 25. jūnijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 206/2010, ar ko izveido sarakstus, kuros iekļautas trešās valstis, to teritorijas vai daļas, no kurām Eiropas Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu, un nosaka veterinārās sertifikācijas prasības (1)

25

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 547/2012 (2012. gada 25. jūnijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām ūdenssūkņiem (1)

28

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 548/2012 (2012. gada 25. jūnijs), ar ko sāk izmeklēšanu par tādu antidempinga pasākumu iespējamo apiešanu, kuri ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1458/2007 noteikti Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes ar gāzi pildītu, neuzpildāmu kabatas krama šķiltavu importam, ko veic, importējot no Vjetnamas nosūtītas ar gāzi pildītas, neuzpildāmas kabatas krama šķiltavas, kam ir vai nav deklarēta Vjetnamas izcelsme, un par šāda importa reģistrāciju

37

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 549/2012 (2012. gada 25. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

41

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 550/2012 (2012. gada 25. jūnijs), ar ko groza ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 971/2011 2011./2012. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

43

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2012/322/KĀDP (2012. gada 20. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2011/782/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju

45

 

 

2012/323/ES

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (2012. gada 22. jūnijs), ar ko atceļ Kohēzijas fonda saistību apturējumu Ungārijā

46

 

*

Padomes Lēmums 2012/324/KĀDP (2012. gada 25. jūnijs), ar ko groza un pagarina Lēmumu 2010/784/KĀDP par Eiropas Savienības Policijas misiju palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS)

48

 

*

Padomes Lēmums 2012/325/KĀDP (2012. gada 25. jūnijs), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Sudānā un Dienvidsudānā

49

 

*

Padomes Lēmums 2012/326/KĀDP (2012. gada 25. jūnijs), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Dienvidkaukāzā un saistībā ar krīzi Gruzijā

53

 

*

Padomes Lēmums 2012/327/KĀDP (2012. gada 25. jūnijs), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Vidusjūras dienvidu reģionā

56

 

*

Padomes Lēmums 2012/328/KĀDP (2012. gada 25. jūnijs), ar ko ieceļ Eiropas Savienības īpašo pārstāvi Vidusāzijā

59

 

*

Padomes Lēmums 2012/329/KĀDP (2012. gada 25. jūnijs), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Āfrikas ragā

62

 

*

Padomes Lēmums 2012/330/KĀDP (2012. gada 25. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu 2011/426/KĀDP, ar ko ieceļ Eiropas Savienības īpašo pārstāvi Bosnijā un Hercegovinā

66

 

*

Padomes Lēmums 2012/331/KĀDP (2012. gada 25. jūnijs), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Afganistānā

68

 

*

Padomes Lēmums 2012/332/KĀDP (2012. gada 25. jūnijs), ar ko groza un pagarina Vienoto rīcību 2005/889/KĀDP par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas izveidi Rafas šķērsošanas punktā (ES RPM Rafa)

71

 

*

Padomes Lēmums 2012/333/KĀDP (2012. gada 25. jūnijs), ar ko atjaunina to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, un atceļ Lēmumu 2011/872/KĀDP

72

 

*

Padomes Īstenošanas Lēmums 2012/334/KĀDP (2012. gada 25. jūnijs), ar kuru īsteno Lēmumu 2011/486/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā

75

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums 2012/335/KĀDP (2012. gada 25. jūnijs), ar ko īsteno Padomes Lēmumu 2011/782/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju

80

 

 

2012/336/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 22. jūnijs), ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz atsevišķus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu, uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 3838)

83

 

 

2012/337/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 22. jūnijs), ar ko Vācijas Federatīvajai Republikai un Francijas Republikai piešķir atkāpi no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1337/2011 attiecībā uz Eiropas statistiku par ilggadīgām kultūrām piemērošanas (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 4132)

94

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top