EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:124:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 124, 2012. gada 11. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.124.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 124

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 11. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 398/2012 (2012. gada 7. maijs), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 492/2010, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu tāda nātrija ciklamāta importam, kura izcelsme, inter alia, ir Ķīnas Tautas Republikā

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 399/2012 (2012. gada 7. maijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 400/2012 (2012. gada 7. maijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 401/2012 (2012. gada 7. maijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

15

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 402/2012 (2012. gada 10. maijs), ar ko nosaka pagaidu antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija radiatoru importam

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 403/2012 (2012. gada 10. maijs), ar ko 170. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

32

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 404/2012 (2012. gada 10. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

34

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2012/16/ES (2012. gada 10. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu sālsskābi (1)

36

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/250/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 8. maijs), ar ko groza Lēmumu 2008/855/EK attiecībā uz dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar klasisko cūku mēri Vācijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 2992)  (1)

39

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 35/10/COL (2010. gada 3. februāris), ar kuru astoņdesmito reizi groza procesuālo un materiālo tiesību normas valsts atbalsta jomā, iekļaujot jaunu nodaļu par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu sabiedriskajai apraidei

40

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 392/2012 (2012. gada 1. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz mājsaimniecības veļas žāvētāju energomarķējumu (OV L 123, 9.5.2012.)

56

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top