EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:112:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 112, 2012. gada 24. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.112.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 112

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 24. aprīlis


Saturs

 

Lappuse

 

*

Komisijas atzinums (2011. gada 12. oktobris) par Horvātijas Republikas pieteikumu attiecībā uz pievienošanos Eiropas Savienībai

3

 

*

Eiropas Parlamenta (2011. gada 1. decembris) normatīvā rezolūcija par Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (14409/11 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE)) (Piekrišana)

5

 

*

Eiropas Savienības Padomes Lēmums (2011. gada 5. decembris) par Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

6

Saturs

7

Līgums starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Īriju, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Horvātijas Republiku par Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (Eiropas savienības dalībvalstīm) un horvātijas republiku par horvātijas republikas pievienošanos eiropas savienībai

10

Akts par Horvātijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumā par Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumā

21

I PIELIKUMS To konvenciju un protokolu saraksts, kuriem Horvātijas Republika pievienojas līdz ar pievienošanos (kā minēts Pievienošanās akta 3. panta 4. punktā)

35

II PIELIKUMS Šengenas acquis noteikumi, kas iekļauti Eiropas Savienības sistēmā, kā arī akti, kas pieņemti atbilstīgi minētajam acquis vai kā citādi saistīti ar to, kuri no pievienošanās ir saistoši un piemērojami Horvātijas Republikai (kā minēts Pievienošanās akta 4. panta 1. punktā)

36

III PIELIKUMS Pievienošanās akta 15. pantā minētais saraksts: iestāžu pieņemto aktu pielāgojumi

41

IV PIELIKUMS Pievienošanās akta 16. pantā minētais saraksts: citi pastāvīgi noteikumi

60

V PIELIKUMS Pievienošanās akta 18. pantā minētais saraksts: pārejas posma pasākumi

67

VI PIELIKUMS Lauku attīstība (kā minēts Pievienošanās akta 35. panta 2. punktā)

87

VII PIELIKUMS Īpašas saistības, ko Horvātijas Republika ir uzņēmusies pievienošanās sarunās (kā minēts Pievienošanās akta 36. panta 1. punkta otrajā daļā)

88

VIII PIELIKUMS Saistības, ko Horvātijas Republika ir uzņēmusies attiecībā uz kuģubūves nozares pārstrukturēšanu (kā minēts Pievienošanās akta 36. panta 1. punkta trešajā daļā)

89

IX PIELIKUMS Saistības, ko Horvātijas Republika ir uzņēmusies attiecībā uz tērauda nozares pārstrukturēšanu (kā minēts Pievienošanās akta 36. panta 1. punkta trešajā daļā)

91

Protokols par dažiem pasākumiem, kas saistīti ar atbilstīgi Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokolam piešķirto noteiktā daudzuma vienību iespējamu vienreizēju pārskaitīšanu Horvātijas Republikai, kā arī par attiecīgu kompensēšanu

92

Nobeiguma akts

95

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top