EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:092:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 92, 2012. gada 30. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.092.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 92

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 30. marts


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 281/2012/ES (2012. gada 29. marts), ar kuru groza Lēmumu Nr. 573/2007/EK, ar ko laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas Bēgļu fondu kā daļu no Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība”

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 282/2012 (2012. gada 28. marts), ar ko nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus garantijas ķīlu sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 283/2012 (2012. gada 29. marts), ar ko no lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla 2012. pārskata gada nosaka standarta maksu par lauku saimniecības darbības pārskatu

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 284/2012 (2012. gada 29. marts), ar ko pēc avārijas Fukusimas atomelektrostacijā paredz īpašus noteikumus, kuri reglamentē Japānas izcelsmes pārtikas un barības importu un pārtikas un barības sūtījumus no Japānas, un ar ko atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 961/2011 (1)

16

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 285/2012 (2012. gada 29. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

24

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/181/ES

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (2012. gada 26. marts), ar ko Rumānijai atļauj ieviest īpašu pasākumu, atkāpjoties no 287. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

26

 

 

2012/182/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 28. marts) par Savienības finansiālo atbalstu 2012. gada programmai, kas paredzēta, lai Francijas aizjūras departamentos ierobežotu augiem un augu produktiem kaitīgus organismus (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 1954)

28

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top