Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:080:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 80, 2012. gada 20. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.080.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 80

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 20. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 237/2012 (2012. gada 19. marts) par atļauju izmantot alfa-galaktozidāzi (EC 3.2.1.22), kas iegūta no Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94), un endo-1,4-beta-glikanāzi (EC 3.2.1.4), kas iegūta no Aspergillus niger (CBS 120604), kā barības piedevas gaļas cāļiem (atļaujas turētājs Kerry Ingredients and Flavours) (1)

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 238/2012 (2012. gada 19. marts) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande (AĢIN)]

4

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 239/2012 (2012. gada 19. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

9

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 240/2012 (2012. gada 19. marts) par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2012. gada marta pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 533/2007

11

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 241/2012 (2012. gada 19. marts) par konkrētu olu un olu albumīna produktu importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2012. gada marta pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 539/2007

13

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 242/2012 (2012. gada 19. marts) par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2012. gada marta pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 1385/2007

15

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2012/158/KĀDP (2012. gada 19. marts), ar ko groza Lēmumu 2011/173/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Bosnijā un Hercegovinā

17

 

*

Padomes Lēmums 2012/159/KĀDP (2012. gada 19. marts), ar kuru groza Lēmumu 2011/172/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ēģiptē

18

 

 

2012/160/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2012. gada 1. marts) par Vācijas federālās valdības paziņotajiem valsts noteikumiem, ar kuriem saglabā robežvērtības svinam, bārijam, arsēnam, antimonam, dzīvsudrabam, kā arī nitrozamīniem un nitrozējamām vielām rotaļlietās pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu stāšanās spēkā (1)

19

 

 

2012/161/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 19. marts), ar ko paredz sākt izmeklēšanu saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 732/2008 17. panta 2. punktu saistībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Vienotās konvencijas par narkotiskajām vielām faktisko īstenošanu Bolīvijā

30

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2012/162/ES

 

*

Lēmums Nr. 1/2011, ko pieņem Komiteja, kura izveidota saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par savstarpēju atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtējumu, (2011. gada 20. decembris) par to, lai 1. pielikumā iekļautu jaunu 19. nodaļu “Trošu ceļu iekārtas” un atjauninātu 1. pielikumā minētās atsauces uz tiesību aktiem

31

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 29/2012 (2012. gada 13. janvāris) par olīveļļas tirdzniecības standartiem (OV L 12, 14.1.2012.)

39

 

*

Labojums Komisijas 2009. gada 26. jūnija Regulā (EK) Nr. 560/2009, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 874/2004, ar ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus par pirmā līmeņa domēna .eu ieviešanu un darbību, kā arī principiem, kas reglamentē reģistrāciju (OV L 166, 27.6.2009.)

39

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top