EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:326:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 326, 2011. gada 8. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2011.326.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 326

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 8. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1227/2011 (2011. gada 25. oktobris) par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (1)

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1228/2011 (2011. gada 16. novembris), ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 429/73, ar ko paredz īpašus noteikumus dažu tādu preču ievešanai Kopienā, uz kurām attiecas Regula (EEK) Nr. 1059/69 un kuru izcelsme ir Turcijā

17

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1229/2011 (2011. gada 16. novembris), ar ko atceļ dažus novecojušus Padomes tiesību aktus kopējās lauksaimniecības politikas jomā

18

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1230/2011 (2011. gada 16. novembris), ar ko atceļ dažus novecojušus Padomes tiesību aktus kopējās tirdzniecības politikas jomā

21

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1231/2011 (2011. gada 16. novembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 378/2007 attiecībā uz noteikumu par brīvprātīgas modulācijas tiešajiem maksājumiem īstenošanu saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku

24

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1232/2011, (2011. gada 16. novembris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei

26

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1233/2011 (2011. gada 16. novembris) par dažu pamatnostādņu piemērošanu oficiāli atbalstītu eksporta kredītu jomā un ar ko atceļ Padomes Lēmumus 2001/76/EK un 2001/77/EK

45

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/89/ES (2011. gada 16. novembris), ar ko attiecībā uz finanšu konglomerātā esošo finanšu sabiedrību papildu uzraudzību groza Direktīvu 98/78/EK, 2002/87/EK, 2006/48/EK un 2009/138/EK (1)

113

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top