EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:320:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 320, 2011. gada 3. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2011.320.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 320

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 3. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Argentīnas Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai

1

 

 

2011/790/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 14. novembris) par to, lai parakstītu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Centrālāfrikas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (FLEGT)

2

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1256/2011 (2011. gada 30. novembris), ar ko 2012. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un groza Regulu (ES) Nr. 1124/2010

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1257/2011 (2011. gada 23. novembris) par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 810/2008, ar ko atver tarifu kvotas augstas kvalitātes svaigai, atdzesētai un saldētai liellopu gaļai un saldētai bifeļu gaļai un ar ko nosaka šo kvotu pārvaldību

12

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1258/2011 (2011. gada 2. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 attiecībā uz nitrātu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos (1)

15

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1259/2011 (2011. gada 2. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 attiecībā uz dioksīnu un dioksīniem līdzīgu PHB maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos (1)

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1260/2011 (2011. gada 2. decembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 945/2010, ar ko pieņem plānu par tādu resursu sadalījumu dalībvalstīm, kas jāiekļauj 2011. budžeta gadā pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām ES, un atkāpjas no dažiem noteikumiem Regulā (ES) Nr. 807/2010

24

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1261/2011 (2011. gada 2. decembris), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

26

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/791/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 8. novembris), ar kuru groza Lēmumu 2011/734/ES, kas adresēts Grieķijai, lai pastiprinātu un paplašinātu fiskālo uzraudzību, un ar ko Grieķijai pieprasa veikt budžeta deficīta samazināšanas pasākumus, kurus uzskata par nepieciešamiem, lai novērstu pārmērīgu budžeta deficītu

28

 

 

2011/792/KĀDP

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums Atalanta/4/2011 (2011. gada 2. decembris), ar ko ieceļ ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (Atalanta)

32

 

 

2011/793/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 19. oktobris) par Eiropas Savienības nostāju, kas jāpieņem Apvienotajā lauksaimniecības komitejā, kura izveidota ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, attiecībā uz minētā nolīguma 9. pielikuma grozījumiem

33

 

 

2011/794/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. novembris), ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies Nīderlandei, īstenojot putnu gripas apkarošanas ārkārtas pasākumus 2010. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8714)

37

 

 

2011/795/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. novembris), ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies Itālijai, īstenojot cūku vezikulārās slimības apkarošanas ārkārtas pasākumus 2009. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8715)

39

 

 

2011/796/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. novembris) par Savienības finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Klopenburgā, Vācijā, 2008. gada decembrī un 2009. gada janvārī (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8716)

41

 

 

2011/797/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. novembris), ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies Spānijai, īstenojot Ņūkāslas slimības apkarošanas ārkārtas pasākumus 2009. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8717)

43

 

 

2011/798/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. novembris) par Kopienas finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Spānijā 2009. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8721)

45

 

 

2011/799/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. novembris) par Savienības finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Polijā 2007. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8722)

47

 

 

2011/800/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. novembris) par Savienības finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem infekciozā katarālā drudža apkarošanai Vācijā 2007. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8723)

49

 

 

2011/801/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. novembris), ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies sakarā ar ārkārtas vakcinācijas plāniem pret infekciozo katarālo drudzi Francijā 2007. un 2008. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8727)

50

 

 

2011/802/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. novembris), ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies sakarā ar ārkārtas vakcinācijas plāniem pret infekciozo katarālo drudzi Itālijā 2007. un 2008. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8728)

52

 

 

2011/803/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. novembris), ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies sakarā ar ārkārtas vakcinācijas plāniem pret infekciozo katarālo drudzi Austrijā 2007. un 2008. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8729)

54

 

 

2011/804/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. novembris), ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies sakarā ar ārkārtas vakcinācijas plāniem pret infekciozo katarālo drudzi Nīderlandē 2007. un 2008. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8732)

56

 

 

2011/805/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. novembris), ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies sakarā ar ārkārtas vakcinācijas plāniem pret infekciozo katarālo drudzi Zviedrijā 2007. un 2008. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8737)

58

 

 

2011/806/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. novembris), ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies sakarā ar ārkārtas vakcinācijas plāniem pret infekciozo katarālo drudzi Luksemburgā 2007. un 2008. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8742)

60

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top