Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:308:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 308, 2011. gada 24. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2011.308.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 308

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 24. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par grozījumiem pielikumos Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm par vīna tirdzniecību

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1210/2011 (2011. gada 23. novembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1031/2010, lai noteiktu siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu daudzumu, kas izsolāms pirms 2013. gada (1)

2

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1211/2011 (2011. gada 23. novembris) par atvilkumiem no zvejas piepūles dažām dalībvalstīm 2011. gadā, pamatojoties uz pārzveju, ko tās veikušas iepriekšējā gadā

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1212/2011 (2011. gada 23. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1416/2006, ar ko paredz īpašus noteikumus, lai īstenotu Nolīguma par vīna tirdzniecību starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm 7. panta 2. punktu par ASV izcelsmes nosaukumu aizsardzību

18

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1213/2011 (2011. gada 23. novembris), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

34

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/751/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 13. septembris) par to, lai paziņotu par priekšlikumu pielikumu grozījumiem Nolīgumā par vīna tirdzniecību starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm

36

 

 

PROCESUĀLIE NOTEIKUMI

 

*

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)OLAF Uzraudzības komitejas reglaments

114

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top