EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:271:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 271, 2011. gada 18. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2011.271.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 271

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 18. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1027/2011 (2011. gada 13. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Portugāles karoga kuģiem zvejot balto marlīnu Atlantijas okeānā

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1028/2011 (2011. gada 13. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Portugāles karoga kuģiem zvejot beriksas ES un starptautiskajos ūdeņos III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

3

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1029/2011 (2011. gada 13. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot jūrasvelnus VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zonā

5

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1030/2011 (2011. gada 13. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot lielacu diegspuru vēdzeli ES un starptautiskajos ūdeņos VIII un IX zonā

7

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1031/2011 (2011. gada 13. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot matasti ES un starptautiskajos ūdeņos VIII, IX un X zonā

9

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1032/2011 (2011. gada 13. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot merlangu VIII zonā

11

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1033/2011 (2011. gada 13. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot megrimus VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zonā

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1034/2011 (2011. gada 17. oktobris) par drošības uzraudzību gaisa satiksmes pārvaldībā un aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanā un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 691/2010 (1)

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1035/2011 (2011. gada 17. oktobris), ar ko nosaka kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai un groza Regulas (EK) Nr. 482/2008 un (ES) Nr. 691/2010 (1)

23

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1036/2011 (2011. gada 17. oktobris), ar kuru attiecībā uz ELGF 2012. grāmatvedības gadu nosaka procentu likmes, kas jāpiemēro, aprēķinot finansēšanas izmaksas intervences pasākumiem, kuros ietilpst krājumu iepirkšana, uzglabāšana un realizācija

42

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1037/2011 (2011. gada 17. oktobris), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

44

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1038/2011 (2011. gada 17. oktobris), ar ko groza ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 971/2011 2011./12. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

46

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2011/691/KĀDP (2011. gada 17. oktobris), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Kosovā

48

 

 

2011/692/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 14. oktobris) par Apvienotās Karalistes lūgumu pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 7228)

49

 

 

IV   Tiesību akti, kas pieņemti pirms 2009. gada 1. decembra saskaņā ar EK līgumu, ES līgumu un Euratom līgumu

 

 

2011/693/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 21. decembris) par Spānijas ogļu rūpniecības pārstrukturēšanas plānu un valsts atbalstu 2003.–2005. gadam, ko Spānija īstenojusi attiecībā uz 2003. un 2004. gadu (izziņots ar dokumenta numuru C(2005) 5410)  (1)

50

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top