Help Print this page 

Document L:2011:264:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 264, 2011. gada 8. oktobris

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2011.264.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 264

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 8. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2011/663/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 16. jūnijs) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Indonēzijas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

1

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Indonēzijas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

2

 

 

2011/664/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 12. septembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Starptautiskās Kaučuka pētījumu grupas grozītos statūtus un reglamentu

12

 

*

Starptautiskās kaučuka pētījumu grupas statūti

14

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 996/2011 (2011. gada 7. oktobris), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 657/2008, (EK) Nr. 1276/2008 un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 attiecībā uz paziņošanas pienākumiem lauksaimniecības tirgu kopīgā organizācijā

25

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 997/2011 (2011. gada 7. oktobris), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

28

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 998/2011 (2011. gada 7. oktobris), ar ko groza ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 971/2011 2011./12. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

30

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/665/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 4. oktobris) par Eiropas apstiprināto dzelzceļa ritekļu tipu reģistru (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 6974)  (1)

32

 

 

Labojumi

 

*

Labojums dalībvalstu valdību pārstāvju 2010. gada 29. septembra Lēmumā 2010/592/ES, ar ko ieceļ Tiesas tiesnesi (OV L 261, 5.10.2010.)

55

 

*

Labojums dalībvalstu valdību pārstāvju 2010. gada 20. oktobra Lēmumā 2010/629/ES, ar ko ieceļ amatā Vispārējās Tiesas tiesnesi (OV L 278, 22.10.2010.)

55

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top