Help Print this page 

Document L:2011:256:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 256, 2011. gada 1. oktobris

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.256.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 256

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 1. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/633/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 15. septembris) par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 6383)  (1)

1

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top