Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:252:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 252, 2011. gada 28. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.252.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 252

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 28. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2011/637/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 26. septembris), ar kuru groza un pagarina piemērošanas termiņu Lēmumam 2007/641/EK par apspriežu pabeigšanu ar Fidži Republiku saskaņā ar ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma 96. pantu un Attīstības sadarbības instrumenta 37. pantu

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 960/2011 (2011. gada 26. septembris), ar ko 158. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 961/2011 (2011. gada 27. septembris), ar kuru pēc avārijas Fukusimas atomelektrostacijā paredz īpašus noteikumus, kas reglamentē Japānas izcelsmes pārtikas un barības importu un pārtikas un barības sūtījumus no Japānas, un ar kuru atceļ Regulu (ES) Nr. 297/2011 (1)

10

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 962/2011 (2011. gada 27. septembris), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

16

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 963/2011 (2011. gada 27. septembris), ar ko nosaka piešķīruma koeficientus, lai izdotu importa licences, par kurām pieteikumi iesniegti no 2011. gada 8. līdz 14. septembrim un kuras paredzētas cukura nozares produktu importam atbilstīgi dažām tarifa kvotām, un ar ko pārtrauc šādu licenču pieteikumu iesniegšanu

18

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/638/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 26. septembris) par līmeņatzīmēm, ko izmanto, lai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 3.e pantu gaisakuģu operatoriem bez maksas piešķirtu siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotas (1)

20

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 15/2011 (2011. gada 10. janvāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2074/2005 attiecībā uz atzītām testēšanas metodēm jūras biotoksīnu noteikšanai dzīvās gliemenēs (OV L 6, 11.1.2011.)

22

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top