Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:246:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 246, 2011. gada 23. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.246.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 246

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 23. septembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/72/ES (2011. gada 14. septembris), ar ko groza Direktīvu 2000/25/EK attiecībā uz noteikumiem par traktoriem, kurus laiž tirgū saskaņā ar elastības shēmu (1)

1

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 940/2011/ES (2011. gada 14. septembris) par Eiropas gadu aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012. gads) (1)

5

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 941/2011 (2011. gada 22. septembris), ar ko īsteno 16. panta 2. un 5. punktu Regulā (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 942/2011 (2011. gada 22. septembris) par darbīgās vielas flufenoksurona neapstiprināšanu, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, un par grozījumiem Komisijas Lēmumā 2008/934/EK (1)

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 943/2011 (2011. gada 22. septembris) par darbīgās vielas propargīta neapstiprināšanu, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, un par grozījumiem Komisijas Lēmumā 2008/934/EK (1)

16

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 944/2011 (2011. gada 22. septembris), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

18

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 945/2011 (2011. gada 22. septembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par liellopu un teļa gaļu

20

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 946/2011 (2011. gada 22. septembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas mājputnu gaļai

24

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 947/2011 (2011. gada 22. septembris), ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

26

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 948/2011 (2011. gada 22. septembris), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

28

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2011/625/KĀDP (2011. gada 22. septembris), ar ko groza Lēmumu 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

30

 

 

2011/626/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 22. septembris), ar ko Čehijas Republikai, Luksemburgas Lielhercogistei un Austrijas Republikai piešķir atkāpi no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 762/2008 par to, kā dalībvalstis iesniedz statistiku par akvakultūru, piemērošanas (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 6533)

33

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 286/2011 (2011. gada 10. marts) par grozījumiem, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (OV L 83, 30.3.2011.)

34

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/98/EK (2003. gada 17. novembris) par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu (OV L 345, 31.12.2003.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 13. nodaļa, 32. sējums, 701. lpp.)

34

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top