Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:194:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 194, 2011. gada 26. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.194.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 194

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 26. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2011/456/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 18. jūlijs) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Austrāliju, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Austrāliju par savstarpēju atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtējumu, sertifikātiem un marķējumu

1

 

 

2011/457/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 19. jūlijs) par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības (Media Mundus)

2

 

 

2011/458/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 19. jūlijs) par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma XIII pielikumā (Transports)

4

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 723/2011 (2011. gada 18. jūlijs), ar kuru galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Regulu (EK) Nr. 91/2009 noteikts dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes dzelzs vai tērauda savienotājelementu importam, attiecina arī uz dažu dzelzs vai tērauda savienotājelementu importu, ko veic, tos nosūtot no Malaizijas un deklarējot vai nedeklarējot kā Malaizijas izcelsmes ražojumus

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 724/2011 (2011. gada 25. jūlijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 468/2010, ar ko izveido ES sarakstu ar kuģiem, kuri iesaistījušies nelegālā, nereģistrētā un neregulētā zvejā

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 725/2011 (2011. gada 25. jūlijs), ar ko izveido procedūru inovatīvu tehnoloģiju apstiprināšanai un sertificēšanai, lai samazinātu CO2 emisijas no vieglajiem automobiļiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 443/2009 (1)

19

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 726/2011 (2011. gada 25. jūlijs), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 attiecībā uz apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu uzlikšanas mehānismu attiecībā uz āboliem

25

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 727/2011 (2011. gada 25. jūlijs), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

27

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 728/2011 (2011. gada 25. jūlijs), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

29

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/459/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 18. jūlijs), ar ko ieceļ Eiropas Savienības Civildienesta tiesas tiesnešus

31

 

 

2011/460/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 19. jūlijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Zviedrijas

32

 

 

2011/461/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 19. jūlijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli no Kipras un locekļa aizstājēju no Kipras

33

 

 

2011/462/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 25. jūlijs), ar ko noraida divus pieteikumus nosaukumu ierakstīšanai Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, kā paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 (Eilenburger Sachsenquelle (ACVN)), (Eilenburger Sanusquelle (ACVN)) (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 5251)

34

 

 

2011/463/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 25. jūlijs) par Bulgārijas un Rumānijas grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz izdevumiem, kas finansēti saskaņā ar Īpašo pievienošanās programmu lauksaimniecības un lauku attīstībai (Sapard) 2008. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 5183)

36

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top