Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:183:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 183, 2011. gada 13. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.183.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 183

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 13. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija saistībā ar to, ka spēkā stājas Nolīgums starp Eiropas Savienību un Starptautisko Dzelzceļu pārvadājumu starpvaldību organizāciju par Eiropas Savienības pievienošanos 1980. gada 9. maija Konvencijai par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF), kas grozīta ar 1999. gada 3. jūnija Viļņas protokolu

1

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 668/2011 (2011. gada 12. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 174/2005, ar ko nosaka ierobežojumus tādas tehniskās palīdzības sniegšanai Kotdivuārai, kas ir saistīta ar militārām darbībām

2

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 669/2011 (2011. gada 12. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 376/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 670/2011 (2011. gada 12. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 607/2009, ar ko paredz konkrētus sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 piemērošanai attiecībā uz aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, tradicionālajiem apzīmējumiem, konkrētu vīna nozares produktu marķēšanu un noformēšanu

6

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 671/2011 (2011. gada 12. jūlijs), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

14

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2011/411/KĀDP (2011. gada 12. jūlijs), ar ko nosaka Eiropas Aizsardzības aģentūras statūtus, atrašanās vietu un darbības noteikumus un atceļ Vienoto rīcību 2004/551/KĀDP

16

 

*

Padomes Lēmums 2011/412/KĀDP (2011. gada 12. jūlijs), ar kuru groza Lēmumu 2010/656/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Kotdivuāru

27

 

 

IETEIKUMI

 

 

2011/413/ES

 

*

Komisijas Ieteikums (2011. gada 11. jūlijs) par pētniecības kopīgas plānošanas iniciatīvu “Ilgāks mūžs, labāka dzīve – demogrāfisko izmaiņu iespējas un problēmas”

28

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Lēmumā 2011/122/ES (2011. gada 22. februāris) par atkāpi no izcelsmes noteikumiem, kuri definēti Padomes Lēmumā 2001/822/EK attiecībā uz konkrētiem zivsaimniecības produktiem, kurus ieved no Senpjēras un Mikelonas (OV L 49, 24.2.2011.)

31

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top