Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:170:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 170, 2011. gada 30. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.170.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 170

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 30. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 630/2011 (2011. gada 21. jūnijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 7/2010, ar ko atsevišķiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem ievieš autonomas Savienības tarifa kvotas un nosaka to pārvaldību

1

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 631/2011 (2011. gada 21. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1255/96, kas uz laiku atliek kopīgā muitas tarifa autonomos nodokļus dažiem rūpniecības ražojumiem, lauksaimniecības un zvejniecības produktiem

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 632/2011 (2011. gada 29. jūnijs), ar kuru 2011. gadam izdara atkāpi no Regulas (EK) Nr. 1067/2008 par Kopienas tarifa kvotas atklāšanu un pārvaldīšanu parastajiem kviešiem, izņemot augstākā labuma parastos kviešus, no trešām valstīm

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 633/2011 (2011. gada 29. jūnijs), ar ko 2011./2012. tirdzniecības gadā uz laiku atliek muitas nodokļa piemērošanu noteiktu veidu labības importam

19

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 634/2011 (2011. gada 29. jūnijs), ar ko izsludina uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus pastāvīgajā konkursā 2010./2011. tirdzniecības gadam cukura ar KN kodu 1701 importam, piemērojot pazeminātu muitas nodokļa likmi

21

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 635/2011 (2011. gada 29. jūnijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Aceite Campo de Calatrava (ACVN)]

26

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 636/2011 (2011. gada 29. jūnijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel (ACVN)]

28

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 637/2011 (2011. gada 29. jūnijs), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kas nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Beaufort (ACVN)]

30

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 638/2011 (2011. gada 29. jūnijs), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

32

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 639/2011 (2011. gada 29. jūnijs), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

34

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/384/ES

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (2011. gada 20. jūnijs), ar kuru saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 19. pantu Zviedrijai atļauj piemērot samazinātu nodokļa likmi elektroenerģijai, kas tiek tieši piegādāta ostā noenkurotiem kuģiem (“krasta elektroenerģija”)

36

 

 

2011/385/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 28. jūnijs) par Ekvadoras atzīšanu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/106/EK attiecībā uz jūrnieku apmācības un sertificēšanas sistēmām (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 4440)  (1)

38

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 111/11/COL (2011. gada 11. aprīlis), ar ko groza Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu I pielikuma I nodaļas 1.2. daļas 39. punktā iekļauto sarakstu, kurā norādīti Īslandes un Norvēģijas robežkontroles punkti, kas ir apstiprināti veterinārajām pārbaudēm attiecībā uz dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem no trešām valstīm, un ar ko atceļ EBTA Uzraudzības iestādes Lēmumu Nr. 8/11/COL

39

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/78/ES (2010. gada 24. novembris), ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām (OV L 331, 15.12.2010.)

43

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top