EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:163:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 163, 2011. gada 23. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.163.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 163

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 23. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums 2011/361/KĀDP (2010. gada 20. decembris) par to, lai parakstītu un noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Serbijas Republiku, ar ko izveido sistēmu Serbijas Republikas dalībai Eiropas Savienības krīžu pārvarēšanas operācijās

1

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Serbijas Republiku, ar ko izveido sistēmu Serbijas Republikas dalībai Eiropas Savienības krīžu pārvarēšanas operācijās

2

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 602/2011 (2011. gada 20. jūnijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 603/2011 (2011. gada 20. jūnijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 604/2011 (2011. gada 20. jūnijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

12

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 605/2011 (2011. gada 20. jūnijs), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Vācijas karogu, zvejot mencas NAFO 3M zonā

14

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 606/2011 (2011. gada 20. jūnijs), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Vācijas karogu, zvejot sarkanasarus NAFO zonā 3LN

16

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 607/2011 (2011. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

18

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 608/2011 (2011. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka to, par kādu apjomu var pieņemt importa licenču pieteikumus, kas iesniegti 2011. gada jūnijā attiecībā uz dažiem piena produktiem saskaņā ar konkrētām tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 2535/2001

20

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 609/2011 (2011. gada 22. jūnijs), ar ko atsauc importa licenču pieteikumu pieņemšanas apturēšanu cukura produktiem atbilstīgi dažām tarifu kvotām

22

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 610/2011 (2011. gada 22. jūnijs), par ievešanas tiesību piešķiršanu atbilstoši pieteikumiem, kas iesniegti periodam no 2011. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 30. jūnijam saskaņā ar importa tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 431/2008 un paredzēta saldētai liellopu gaļai

23

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/362/Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 17. jūnijs) par Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) kopuzņēmuma statusa pagarināšanu

24

 

 

2011/363/ES

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (2011. gada 20. jūnijs), ar ko Rumānijai atļauj piemērot īpašu pasākumu, atkāpjoties no 193. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

26

 

 

2011/364/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 15. septembris) par valsts atbalstu C 26/09 (ex N 289/09), ko Latvija plāno īstenot AS Parex banka pārstrukturēšanai (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 6202)  (1)

28

 

 

2011/365/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 17. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2006/197/EK attiecībā uz atļaujas pagarināšanu laist tirgū esošu barību, kas ražota no ģenētiski modificētas 1507. līnijas kukurūzas (DAS-Ø15Ø7-1) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 4159)  (1)

52

 

 

2011/366/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 17. jūnijs), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3), kas sastāv vai ir ražoti no tās (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 4164)  (1)

55

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top