EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:159:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 159, 2011. gada 17. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.159.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 159

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 17. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2011/343/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 9. marts) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Jordānijas Hāšimītu Karalisti par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību

1

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 572/2011 (2011. gada 16. jūnijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

2

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 573/2011 (2011. gada 16. jūnijs), ar ko īsteno 16. panta 2. punktu Regulā (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

5

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 574/2011 (2011. gada 16. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/32/EK I pielikumu attiecībā uz nitrīta, melamīna, Ambrosia spp. un konkrētu kokcidiostatu un histomonostatu, kurus pārnes uz barību, maksimāli pieļaujamajiem daudzumiem un konsolidē I un II pielikumu (1)

7

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 575/2011 (2011. gada 16. jūnijs), ar ko izveido barības sastāvdaļu reģistru (1)

25

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 576/2011 (2011. gada 16. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 543/2008 par kārtību, kādā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem

66

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 577/2011 (2011. gada 16. jūnijs), ar ko 149. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

69

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 578/2011 (2011. gada 16. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

86

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/344/ES

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (2011. gada 30. maijs) par Savienības finanšu palīdzības piešķiršanu Portugālei

88

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums 2011/345/KĀDP (2011. gada 16. jūnijs), ar ko īsteno Lēmumu 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

93

 

 

2011/346/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 20. jūlijs) par valsts atbalstu C 33/09 (ex NN 57/09, CP 191/09), ko valsts garantijas veidā attiecībā uz BPP īstenojusi Portugāle (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 4932)  (1)

95

 

 

2011/347/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas Lēmums (2011. gada 16. jūnijs), ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu epidemioloģiskās izpētes veikšanā un infekciozā katarālā drudža uzraudzības pasākumos saistībā ar šīs slimības apkarošanas ārkārtas pasākumiem Nīderlandē 2006. un 2007. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 4146)

105

 

 

IV   Tiesību akti, kas pieņemti pirms 2009. gada 1. decembra saskaņā ar EK līgumu, ES līgumu un Euratom līgumu

 

 

2011/348/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 10. novembris) par to, lai Eiropas Kopienas vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Jordānijas Hāšimītu Karalisti par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību

107

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Jordānijas Hāšimītu Karalistes valdību par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību

108

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top