Help Print this page 

Document L:2011:144:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 144, 2011. gada 31. maijs

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.144.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 144

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 31. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/314/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 12. maijs) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmu (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 3099)  (1)

1

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top