Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:138:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 138, 2011. gada 26. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.138.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 138

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 26. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par Konvencijas par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās, kas parakstīta Lugāno 2007. gada 30. oktobrī, spēkā stāšanās datumu

1

 

 

2011/307/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 13. maijs), par to, lai noslēgtu Nolīgumu protokola veidā starp Eiropas Savienību un Ēģiptes Arābu Republiku, ar kuru izveido strīdu izšķiršanas mehānismu, kas jāpiemēro strīdiem attiecībā uz tirdzniecības noteikumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses

2

Protokols starp Eiropas Savienību un Ēģiptes Arābu Republiku, ar kuru izveido strīdu izšķiršanas mehānismu, kas jāpiemēro strīdiem attiecībā uz tirdzniecības noteikumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses

3

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 514/2011 (2011. gada 25. maijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus preferenciālas tirdzniecības režīma īstenošanai, ko piemēro dažām precēm, kuras iegūst lauksaimniecības produktu pārstrādē, kā paredzēts Padomes Regulas (EK) Nr. 1216/2009 7. panta 2. punktā

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 515/2011 (2011. gada 25. maijs) par atļauju lietot vitamīnu B6 kā barības piedevu visām dzīvnieku sugām (1)

40

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 516/2011 (2011. gada 25. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 600/2005 attiecībā uz Bacillus licheniformis DSM 5749 un Bacillus subtilis DSM 5750 preparāta lietošanu barībā, kas satur skudrskābi (1)

43

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 517/2011 (2011. gada 25. maijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 attiecībā uz Savienības mērķi samazināt konkrētu salmonellas serotipu izplatību Gallus gallus sugas dējējvistu vidū un groza Regulu (EK) Nr. 2160/2003 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 200/2010 (1)

45

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 518/2011 (2011. gada 23. maijs), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Portugāles karogu, zvejot megrimus VIIIc, IX un X zonā; ES ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā

52

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 519/2011 (2011. gada 25. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

54

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/308/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 19. maijs) par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

56

 

 

2011/309/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 19. maijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli no Nīderlandes

58

 

 

2011/310/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 24. maijs), ar ko izveido īpašu kontroles un inspekcijas programmu pelaģiskajām zvejniecībām Ziemeļaustrumu Atlantijas rietumu ūdeņos (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 3415)

59

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 286/2011 (2011. gada 10. marts) par grozījumiem, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (OV L 83, 30.3.2011.)

66

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top