Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:129:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 129, 2011. gada 17. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.129.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 129

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 17. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 469/2011 (2011. gada 13. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1292/2007, ar ko piemēro galīgu antidempinga maksājumu Indijas izcelsmes polietilēntereftalāta (PET) plēves importam

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 470/2011 (2011. gada 16. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 828/2009, ar ko laikposmam no 2009./2010. tirdzniecības gada līdz 2014./2015. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus attiecībā uz tarifa pozīcijai 1701 atbilstīgu cukura produktu importu un rafinēšanu saskaņā ar preferenču nolīgumiem

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 471/2011 (2011. gada 16. maijs) par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IX pielikumā 2010./2011. gadam noteikto valsts piena kvotu sadalījumu “piegādēs” un “tiešajā tirdzniecībā”

7

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 472/2011 (2011. gada 16. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

10

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 473/2011 (2011. gada 16. maijs), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

12

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/280/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 16. maijs) par Lēmuma 2003/796/EK, ar ko izveido Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupu, atcelšanu

14

 

 

2011/281/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 16. maijs), ar ko groza Lēmumu 2009/146/EK attiecībā uz zinātnisko komiteju locekļu aizstāšanu ar locekļiem no zinātnisko padomdevēju grupas, kura izveidota ar Lēmumu 2008/721/EK

15

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top