Help Print this page 

Document L:2011:126:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 126, 2011. gada 14. maijs

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.126.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 126

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 14. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/274/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 26. aprīlis) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas enerģijas apgādes apakšsistēmai (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 2740)  (1)

1

 

 

2011/275/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 26. aprīlis) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas infrastruktūras apakšsistēmai (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 2741)  (1)

53

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top