EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:106:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 106, 2011. gada 27. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.106.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 106

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 27. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2011/250/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 31. janvāris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, tos attiecinot uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem

1

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 403/2011 (2011. gada 26. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

3

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva 2011/55/ES (2011. gada 26. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu paklobutrazolu kā darbīgo vielu, un groza Komisijas Lēmumu 2008/934/EK (1)

5

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/251/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 18. aprīlis), ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2009/766/EK par 900 MHz un 1 800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 2633)  (1)

9

 

 

2011/252/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 26. aprīlis), ar ko dalībvalstīm atļauj pagarināt pagaidu atļaujas, kuras piešķirtas jaunām darbīgajām vielām – askorbīnskābei, ipkonazolam, spiromezifēnam, topramezonam un Pseudomonas sp. DSMZ 13134 celmam (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 2668)  (1)

11

 

 

2011/253/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 26. aprīlis), ar ko principā atzīst tās dokumentācijas pilnīgumu, kura iesniegta sīkākai izskatīšanai saistībā ar metobromurona, S-abscizskābes, Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747, Bacillus pumilus QST 2808 un Streptomyces lydicus WYEC 108 iespējamo iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 2675)  (1)

13

 

 

2011/254/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 20. aprīlis) par Vācijas, Itālijas un Rumānijas atsevišķu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētiem izdevumiem 2009. finanšu gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 2748)

15

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top