EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:102:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 102, 2011. gada 16. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.102.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 102

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 16. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 370/2011 (2011. gada 11. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 215/2008 par Finanšu regulu, ko piemēro 10. Eiropas Attīstības fondam, attiecībā uz Eiropas Ārējās darbības dienestu

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 371/2011 (2011. gada 15. aprīlis) par dimetilglicīna nātrija sāls izmantošanu kā barības piedevu cāļu nobarošanai (atļaujas turētājs Taminco N.V.) (1)

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 372/2011 (2011. gada 15. aprīlis), ar ko nosaka kvantitatīvos ierobežojumus ārpuskvotas cukura un izoglikozes eksportam līdz 2011./2012. tirdzniecības gada beigām

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 373/2011 (2011. gada 15. aprīlis) par atļauju lietot preparātu Clostridium butyricum FERM-BP 2789 kā barības piedevu mazāk svarīgām putnu sugām, izņemot dējējputnus, atšķirtiem sivēniem un mazāk svarīgām (atšķirtu) cūku sugām un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 903/2009 (atļaujas turētājs Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., ko pārstāv Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (1)

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 374/2011 (2011. gada 11. aprīlis) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Farina di castagne della Lunigiana (ACVN))

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 375/2011 (2011. gada 11. aprīlis) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Formaggella del Luinese (ACVN))

15

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 376/2011 (2011. gada 15. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

17

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 377/2011 (2011. gada 15. aprīlis) par graudaugu pārdošanas cenām, ņemot vērā desmitos atsevišķos uzaicinājumus uz konkursu saskaņā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Regulu (ES) Nr. 1017/2010

19

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 378/2011 (2011. gada 15. aprīlis), ar ko nosaka no 2011. gada 16. aprīļa piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

21

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva 2011/47/ES (2011. gada 15. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu alumīnija sulfātu kā darbīgo vielu, un groza Komisijas Lēmumu 2008/941/EK (1)

24

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva 2011/48/ES (2011. gada 15. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu bromadiolonu kā darbīgo vielu, un groza Komisijas Lēmumu 2008/941/EK (1)

28

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/243/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 11. aprīlis), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli no Itālijas

32

 

 

2011/244/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 15. aprīlis), ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz dažus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu, uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 2517)

33

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Īstenošanas regulā (ES) Nr. 84/2011 (2011. gada 31. janvāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem pret prezidentu Lukašenko un dažām Baltkrievijas amatpersonām (OV L 28, 2.2.2011.)

44

 

*

Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 891/2009 (2009. gada 25. septembris), ar ko atver dažas Kopienas tarifu kvotas cukura nozarē un paredz to pārvaldību (OV L 254, 26.9.2009.)

44

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top