EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:100:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 100, 2011. gada 14. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.100.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 100

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 14. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 359/2011 (2011. gada 12. aprīlis) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Irānā

1

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 360/2011 (2011. gada 12. aprīlis), ar ko īsteno 16. panta 1. un 2. punktu Regulā (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 361/2011 (2011. gada 13. aprīlis) par atļauju izmantot Enterococcus faecium NCIMB 10415 kā barības piedevu gaļas cāļiem (atļaujas turētājs DSM Nutritional products Ltd, ko pārstāv DSM Nutritional Products Sp. z o.o) un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 943/2005 (1)

22

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 362/2011 (2011. gada 13. aprīlis), ar ko attiecībā uz vielu monepantelu groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura (1)

26

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 363/2011 (2011. gada 13. aprīlis), ar ko attiecībā uz izoeigenolu groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura (1)

28

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 364/2011 (2011. gada 13. aprīlis), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 groza Komisijas Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1291/2008 saistībā ar salmonellu kontroles programmu dažiem mājputniem un olām Horvātijā un labo Komisijas Regulu (ES) Nr. 925/2010 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 955/2010 (1)

30

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 365/2011 (2011. gada 13. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

37

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva 2011/43/ES (2011. gada 13. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu sērkaļķi kā darbīgo vielu, un groza Komisijas Lēmumu 2008/941/EK (1)

39

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva 2011/44/ES (2011. gada 13. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu azadiraktīnu kā darbīgo vielu, un groza Komisijas Lēmumu 2008/941/EK (1)

43

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva 2011/45/ES (2011. gada 13. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu diklofopu kā darbīgo vielu, un groza Komisijas Lēmumu 2008/934/EK (1)

47

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2011/235/KĀDP (2011. gada 12. aprīlis) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Irānā

51

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums 2011/236/KĀDP (2011. gada 12. aprīlis), ar ko īsteno Lēmumu 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

58

 

 

2011/237/KĀDP

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums Atalanta/1/2011 (2011. gada 13. aprīlis), ar ko ieceļ ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (Atalanta)

72

 

 

2011/238/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 13. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2007/843/EK par salmonellu kontroles programmu attiecībā uz atsevišķiem mājputniem un olām Tunisijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 2520)  (1)

73

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2011/101/KĀDP (2011. gada 15. februāris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Zimbabvi (OV L 42, 16.2.2011.)

74

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top