EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:086:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 86, 2011. gada 1. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.086.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 86

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 1. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 310/2011 (2011. gada 28. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu saistībā ar maksimāli pieļaujamo aldikarba, bromopropilāta, hlorfenvinfosa, endosulfāna, EPTC, etiona, fentiona, fomesafēna, metabenztiazurona, metidationa, simazīna, tetradifona un triforīna atlieku daudzumu konkrētos produktos vai uz tiem (1)

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 311/2011 (2011. gada 31. marts), ar kuru aizstāj I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 673/2005, ar ko nosaka papildu muitas nodokļus dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs

51

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 312/2011 (2011. gada 30. marts) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

53

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 313/2011 (2011. gada 30. marts) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

55

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 314/2011 (2011. gada 30. marts) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

57

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 315/2011 (2011. gada 30. marts) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

59

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 316/2011 (2011. gada 30. marts) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

61

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 317/2011 (2011. gada 31. marts), ar ko 147. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

63

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 318/2011 (2011. gada 31. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

65

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 319/2011 (2011. gada 31. marts), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

67

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 320/2011 (2011. gada 31. marts), ar ko nosaka no 2011. gada 1. aprīļa piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

69

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2011/203/KĀDP (2011. gada 31. marts), ar kuru groza Lēmumu 2010/445/KĀDP, ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim saistībā ar krīzi Gruzijā

72

 

 

2011/204/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 31. marts) par Savienības finansiālo ieguldījumu ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Dānijā un Nīderlandē 2010. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 1979)

73

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

 

2011/205/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2011. gada 17. marts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (ECB/2011/2)

75

 

 

2011/206/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2011. gada 18. marts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2004/18 par euro banknošu iepirkumu (ECB/2011/3)

77

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 1004/2010 (2010. gada 8. novembris) par atvilkumu veikšanu no dažām nozvejas kvotām 2010. gadā, pamatojoties uz pārzvejas gadījumiem iepriekšējā gadā (OV L 291, 9.11.2010.)

78

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top