EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:080:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 80, 2011. gada 26. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.080.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 80

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 26. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2011/186/Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 14. jūnijs), ar ko apstiprina to, ka Eiropas Komisija Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā noslēdz Pagaidu nolīgumu par tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem starp Eiropas Kopienu, Eiropas Ogļu un tērauda kopienu un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Turkmenistānu, no otras puses, un Vēstuļu apmaiņu, ar ko Pagaidu nolīgumā izdara grozījumus attiecībā uz autentiskām valodu versijām

1

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 296/2011 (2011. gada 25. marts), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

2

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 297/2011 (2011. gada 25. marts), ar ko pēc avārijas Fukusimas atomelektrostacijā paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Japānas izcelsmes pārtikas un barības importu un pārtikas un barības sūtījumus no Japānas (1)

5

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 298/2011 (2011. gada 25. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

9

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 299/2011 (2011. gada 25. marts), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

11

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 300/2011 (2011. gada 25. marts) par graudaugu pārdošanas cenām, ņemot vērā devītos atsevišķos uzaicinājumus uz konkursu saskaņā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Regulu (ES) Nr. 1017/2010

13

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/187/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 24. marts), ar kuru groza Lēmumu 2010/221/ES attiecībā uz valsts pasākumu apstiprinājumu, lai nepieļautu austeru herpesvīrusa 1 μνar (OsHV-1 μνar) ievešanu konkrētās Īrijas un Apvienotās Karalistes zonās (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 1825)  (1)

15

 

 

IV   Tiesību akti, kas pieņemti pirms 2009. gada 1. decembra saskaņā ar EK līgumu, ES līgumu un Euratom līgumu

 

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

 

2011/188/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 27. jūlijs) par Eiropas Kopienas Pagaidu nolīguma par tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem noslēgšanu starp Eiropas Kopienu, Eiropas Ogļu un tērauda kopienu un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Turkmenistānu, no otras puses

19

Pagaidu nolīgums par tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem starp Eiropas Kopienu, Eiropas Ogļu un tērauda kopienu un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Turkmenistānu, no otras puses

21

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top