EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:079:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 79, 2011. gada 25. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.079.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 79

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 25. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2011/181/ES

 

*

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (2010. gada 15. oktobris) par to, lai parakstītu un provizoriski piemērotu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses

1

 

 

2011/182/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 9. marts) par to, lai atjauninātu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā

3

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 291/2011 (2011. gada 24. marts) par kontrolēto vielu, izņemot daļēji halogenētos hlorfluorogļūdeņražus, būtiskiem laboratorijas un analītiskiem lietojumiem Savienībā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 292/2011 (2011. gada 23. marts), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, noraida turpmākus pieteikumus un slēdz periodu pieteikumu iesniegšanai par pieejamajiem ārpuskvotas izoglikozes daudzumiem, kas ar samazinātu pārpalikuma maksājumu jāpārdod Savienības tirgū

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 293/2011 (2011. gada 23. marts), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, noraida turpmākus pieteikumus un slēdz periodu pieteikumu iesniegšanai par pieejamajiem ārpuskvotas cukura daudzumiem, kas par samazinātu papildu maksājuma likmi jāpārdod Savienības tirgū

8

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 294/2011 (2011. gada 24. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

9

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 295/2011 (2011. gada 24. marts), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

11

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/183/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 21. marts), ar ko ieceļ amatā Revīzijas palātas locekli

13

 

 

2011/184/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 24. marts) par tādu kontrolējamo vielu daudzumu piešķiršanu, kuras 2011. gadā ir atļauts importēt vai ražot laboratorijas un analītiskiem lietojumiem Savienībā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 1819)

14

 

 

2011/185/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 24. marts) par importa kvotu piešķiršanu kontrolējamām vielām un šo vielu daudzumiem, kurus var laist brīvā apgrozībā Savienībā no 2011. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 1820)

18

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 561/2006 (2006. gada 15. marts), ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 (OV L 102, 11.4.2006.)

26

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top