EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:070:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 70, 2011. gada 17. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.070.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 70

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 17. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 257/2011 (2011. gada 16. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 616/2007, ar kuru atver Kopienas tarifa kvotas mājputnu gaļai ar izcelsmi Brazīlijā, Taizemē un citās trešās valstīs un paredz to pārvaldību

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 258/2011 (2011. gada 16. marts), ar ko nosaka pagaidu antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas flīžu importam

5

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 259/2011 (2011. gada 16. marts), ar ko groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 642/2010 par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz ievedmuitas nodokļiem labības nozarē

31

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 260/2011 (2011. gada 16. marts), ar ko 146. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

33

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 261/2011 (2011. gada 16. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

35

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 262/2011 (2011. gada 16. marts), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

37

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/162/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 14. marts) par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem Roterdamas konvencijas konferences pušu piektajā sanāksmē attiecībā uz grozījumiem III pielikumā Roterdamas konvencijā par iepriekš norunātas piekrišanas procedūru attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem starptautiskajā tirdzniecībā

39

 

 

2011/163/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 16. marts), ar ko apstiprina plānus, ko saskaņā ar Padomes Direktīvas 96/23/EK 29. pantu iesniegušas trešās valstis (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 1630)  (1)

40

 

 

2011/164/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 16. marts) par dažu Padomes Direktīvas 66/402/EEK prasībām neatbilstošu Triticum aestivum sugas sēklu pagaidu tirdzniecību (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 1634)  (1)

47

 

 

IV   Tiesību akti, kas pieņemti pirms 2009. gada 1. decembra saskaņā ar EK līgumu, ES līgumu un Euratom līgumu

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 329/09/COL (2009. gada 15. jūlijs) par Norvēģijas atbalsta shēmu apkures un elektroenerģijas taupīšanas pasākumiem privātās mājsaimniecībās, izmantojot alternatīvus atjaunojamās enerģijas avotus (Norvēģija)

49

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top