Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:058:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 58, 2011. gada 3. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.058.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 58

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 3. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 204/2011 (2011. gada 2. marts) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

1

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 205/2011 (2011. gada 28. februāris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1292/2007, ar ko piemēro galīgu antidempinga maksājumu Indijas izcelsmes polietilēntereftalāta (PET) plēves importam

14

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 206/2011 (2011. gada 28. februāris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 367/2006, ar ko Indijas izcelsmes polietilēntereftalāta (PET) plēves importam nosaka galīgu kompensācijas maksājumu

18

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 207/2011 (2011. gada 2. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), attiecībā uz XVII pielikumu (difenilēteris, pentabromatvasinājums un PFOS)

27

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 208/2011 (2011. gada 2. marts), ar ko attiecībā uz ES references laboratoriju sarakstiem un nosaukumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikumu un Komisijas Regulu (EK) Nr. 180/2008 un (EK) Nr. 737/2008 (1)

29

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 209/2011 (2011. gada 2. marts), ar ko izbeidz antidempinga un antisubsidēšanas procedūras attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes bezvadu teritoriālā tīkla (WWAN) modemu importu un izbeidz šā importa reģistrāciju, kas bija noteikta ar Regulu (ES) Nr. 570/2010 un (ES) Nr. 811/2010

36

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 210/2011 (2011. gada 2. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

39

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2011/19/ES (2011. gada 2. marts), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu taufluvalinātu kā darbīgo vielu, un groza Lēmumu 2008/934/EK (1)

41

 

*

Komisijas Direktīva 2011/20/ES (2011. gada 2. marts), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu fenoksikarbu kā darbīgo vielu, un groza Lēmumu 2008/934/EK (1)

45

 

*

Komisijas Direktīva 2011/21/ES (2011. gada 2. marts), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu kletodimu kā darbīgo vielu, un groza Lēmumu 2008/934/EK (1)

49

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2011/137/KĀDP (2011. gada 28. februāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

53

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 114/2010 (2010. gada 10. novembris), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi)

63

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 115/2010 (2010. gada 10. novembris), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi)

69

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 116/2010 (2010. gada 10. novembris), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi)

73

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 117/2010 (2010. gada 10. novembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

74

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 118/2010 (2010. gada 10. novembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

75

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 119/2010 (2010. gada 10. novembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

76

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 120/2010 (2010. gada 10. novembris), ar ko groza EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi)

77

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 121/2010 (2010. gada 10. novembris), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

79

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 122/2010 (2010. gada 10. novembris), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

80

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 123/2010 (2010. gada 10. novembris), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

81

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 124/2010 (2010. gada 10. novembris), ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide)

82

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 125/2010 (2010. gada 10. novembris), ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide)

83

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 126/2010 (2010. gada 10. novembris), ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide)

84

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 127/2010 (2010. gada 10. novembris), ar ko groza EEZ līguma XXII pielikumu (Uzņēmējdarbības tiesības)

85

 

 

IV   Tiesību akti, kas pieņemti pirms 2009. gada 1. decembra saskaņā ar EK līgumu, ES līgumu un Euratom līgumu

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 167/09/COL (2009. gada 27. marts) par Listas gaisa spēku bāzes iznomāšanu un pārdošanu (Norvēģija)

86

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top