EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:051:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 51, 2011. gada 25. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.051.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 51

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 25. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2011/126/ES

 

*

Padomes Lēmums (2011. gada 21. februāris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Rietumāfrikas Ekonomisko un monetāro savienību par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 176/2011 (2011. gada 24. februāris) par informāciju, kas jāsniedz pirms funkcionālo gaisa telpas bloku izveidošanas un pārveidošanas (1)

2

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 177/2011 (2011. gada 24. februāris), ar ko 2010./2011. tirdzniecības gadā uz laiku atliek muitas nodokļa piemērošanu noteiktu veidu labības ievedumiem

8

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 178/2011 (2011. gada 24. februāris), ar ko 145. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

10

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 179/2011 (2011. gada 24. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

12

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 180/2011 (2011. gada 24. februāris), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

14

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2011/14/ES (2011. gada 24. februāris), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu profoksidimu kā aktīvo vielu (1)

16

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/127/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 24. februāris), ar kuru groza Lēmumu 2007/697/EK, ar ko Īrijai piešķir atkāpi, ko tā pieprasījusi atbilstīgi Padomes Direktīvai 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 1032)

19

 

 

2011/128/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 24. februāris), ar kuru groza Lēmumu 2007/863/EK, ar ko Apvienotajai Karalistei attiecībā uz Ziemeļīriju piešķir atkāpi, ko tā pieprasījusi atbilstīgi Padomes Direktīvai 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 1033)

21

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top