EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:049:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 49, 2011. gada 24. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.049.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 49

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 24. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 167/2011 (2011. gada 21. februāris), ar ko izbeidz daļēju starpposma pārskatīšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kurus piemēro dažu tāda polietilēntereftalāta veidu importam, kura izcelsme inter alia ir Korejas Republikā

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 168/2011 (2011. gada 23. februāris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 107/2010 attiecībā uz barības piedevas Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 izmantošanu barībā, kura satur maduramicīnamoniju, monenzīnnātriju, narazīnu vai robenidīna hidrahlorīdu (1)

4

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 169/2011 (2011. gada 23. februāris) kas attiecas uz atļauju izmantot diklazurilu kā pārtikas piedevu pērļu vistiņām (atļaujas turētājs Janssen Pharmaceutica N.V.) (1)

6

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 170/2011 (2011. gada 23. februāris), ar ko atļauj izmantot preparātu Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 kā barības piedevu sivēniem (atšķirtiem) un groza Regulu (EK) Nr. 1200/2005 (atļaujas turētājs Prosol SpA) (1)

8

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 171/2011 (2011. gada 23. februāris) par atļauju Aspergillus oryzae DSM 14223 producēto 6-fitāzi (EC 3.1.3.26) izmantot par mājputnu un cūku barības piedevu un par Regulas (EK) Nr. 255/2005 grozījumiem (atļaujas turētājs DSM Nutritional Products Ltd, ko pārstāv DSM Nutritional products Sp. z o.o.) (1)

11

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 172/2011 (2011. gada 23. februāris), ar ko iepriekš nosaka atbalsta summu sviesta privātai uzglabāšanai 2011. gadā

14

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 173/2011 (2011. gada 23. februāris), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 2095/2005, (EK) Nr. 1557/2006, (EK) Nr. 1741/2006, (EK) Nr. 1850/2006, (EK) Nr. 1359/2007, (EK) Nr. 382/2008, (EK) Nr. 436/2009, (EK) Nr. 612/2009, (EK) Nr. 1122/2009, (EK) Nr. 1187/2009 un (ES) Nr. 479/2010 attiecībā uz paziņošanas pienākumiem lauksaimniecības tirgu kopīgā organizācijā un tiešā atbalsta shēmām lauksaimniekiem

16

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 174/2011 (2011. gada 23. februāris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 314/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Zimbabvi

23

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 175/2011 (2011. gada 23. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

31

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2011/15/ES (2011. gada 23. februāris), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu (1)

33

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/122/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 22. februāris) par atkāpi no izcelsmes noteikumiem, kuri definēti Padomes Lēmumā 2001/822/EK attiecībā uz konkrētiem zivsaimniecības produktiem, kurus ieved no Senpjēras un Mikelonas (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 986)

37

 

 

2011/123/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 23. februāris), ar ko principā atzīst par pilnīgu dokumentāciju, kura iesniegta detalizētai pārbaudei saistībā ar iespējamo sedaksāna un Bacillus firmus I-1582 iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 989)  (1)

40

 

 

2011/124/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 23. februāris), ar ko principā atzīst par pilnīgu dokumentāciju, kura iesniegta detalizētai pārbaudei saistībā ar iespējamo etametsulfurona iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 991)  (1)

42

 

 

IV   Tiesību akti, kas pieņemti pirms 2009. gada 1. decembra saskaņā ar EK līgumu, ES līgumu un Euratom līgumu

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 305/09/COL (2009. gada 8. jūlijs) par elektroenerģijas pārdošanas līgumu, kas noslēgts starp Notodenas [Notodden] pašvaldību un uzņēmumu Becromal Norway AS (Norvēģija)

44

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 143/2011 (2011. gada 17. februāris), ar ko groza XIV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 44, 18.2.2011.)

52

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 144/2011 (2011. gada 17. februāris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 206/2010, ar kuru izveido sarakstus, kuros iekļautas trešās valstis, to teritorijas vai daļas, no kurām Eiropas Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu, un nosaka veterinārās sertifikācijas prasības (OV L 44, 18.2.2011.)

53

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top