Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:046:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 46, 2011. gada 19. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.046.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 46

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 19. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 149/2011 (2011. gada 18. februāris), ar kuru attiecībā uz starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) uzlabojumiem groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (1)

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 150/2011 (2011. gada 18. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikumu attiecībā uz saimniecībā audzētiem medījamiem dzīvniekiem un savvaļas medījamiem dzīvniekiem un saimniecībā audzētu medījamo dzīvnieku un savvaļas medījamo dzīvnieku gaļu (1)

14

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 151/2011 (2011. gada 18. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 I pielikumu attiecībā uz saimniecībā audzētiem medību dzīvniekiem (1)

17

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 152/2011 (2011. gada 18. februāris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Chosco de Tineo (AĢIN))

21

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 153/2011 (2011. gada 18. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

23

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 154/2011 (2011. gada 18. februāris), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

25

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 155/2011 (2011. gada 18. februāris) par importa licenču izdošanu atbilstīgi pieteikumiem, kas iesniegti 2011. gada februāra pirmajās septiņās dienās, saskaņā ar tarifu kvotu augstākā labuma liellopu gaļai, kuru pārvalda ar Regulu (EK) Nr. 620/2009

27

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/110/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 15. septembris) par valsts atbalstu, ko Itālija plāno piešķirt Fri-El Acerra S.r.l. (Lieta C 8/09 (ex N 357/08)) (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 6159)  (1)

28

 

 

2011/111/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 18. februāris), ar ko Francijai saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/66/EEK atļauj pārvest dienu vecus cāļus un pirmdējējas vistas ārpus aizsargzonas, kas noteikta Côtes d’Armor departamentā Ņūkāslas slimības uzliesmojuma dēļ (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 869)  (1)

44

 

 

2011/112/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 18. februāris), ar kuru groza Lēmumu 2008/620/EK, ar ko izveido īpašu kontroles un inspekcijas programmu attiecībā uz mencu krājumiem Kategatā, Ziemeļjūrā, Skagerakā, Lamanša austrumdaļā, ūdeņos uz rietumiem no Skotijas un Īrijas jūrā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 899)

46

 

 

2011/113/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 18. februāris) par Itālijas maksājumu aģentūras grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz izdevumiem, ko finansējusi Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantijas nodaļa 2006. finanšu gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 911)

47

 

 

2011/114/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 18. februāris), ar kuru groza Lēmumu 2008/589/EK, ar ko izveido īpašu kontroles un inspekcijas programmu attiecībā uz Baltijas jūras mencu krājumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 938)

50

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2011/115/ES

 

*

Lēmums Nr. 1/2010, ko pieņem Komiteja, kas izveidota saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par savstarpēju atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtējumu, (2010. gada 18. oktobris) par to, lai izdarītu grozījumus 1. pielikuma 12. nodaļā par mehāniskajiem transportlīdzekļiem un 1. pielikumā iekļautu jaunu 18. nodaļu par biocīdajiem produktiem

51

 

 

IV   Tiesību akti, kas pieņemti pirms 2009. gada 1. decembra saskaņā ar EK līgumu, ES līgumu un Euratom līgumu

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 235/09/COL (2009. gada 20. maijs) par pagaidu maza apjoma atbalsta shēmu (Norvēģija)

59

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas 2009. gada 22. jūlija Regulā (EK) Nr. 640/2009 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām elektromotoriem (OV L 191, 23.7.2009.)

63

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top