Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:029:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 29, 2011. gada 03. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.029.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 29

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 3. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 87/2011 (2011. gada 2. februāris), ar ko izrauga ES references laboratoriju bišu veselības jomā, nosaka minētās laboratorijas papildu pienākumus un uzdevumus un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikumu

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 88/2011 (2011. gada 2. februāris), ar ko attiecībā uz statistiku par izglītības un apmācības sistēmām īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi (1)

5

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 89/2011 (2011. gada 2. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

28

 

 

LĒMUMI

 

 

2011/73/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 2. februāris), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj laist tirgū no Lentinula edodes (šitake sēnes) iegūtu micēlija ekstraktu kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 442)

30

 

 

2011/74/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 2. februāris), ar ko groza Lēmumu 2003/248/EK par pagaidu izņēmumu termiņa pagarināšanu dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz stādīšanai paredzētiem Argentīnas izcelsmes zemeņu (Fragaria L.) stādiem, izņemot sēklas (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 447)

32

 

 

2011/75/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 2. februāris), ar ko groza Lēmumu 2003/249/EK par pagaidu izņēmumu termiņa pagarināšanu dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz stādīšanai paredzētiem Čīles izcelsmes zemeņu (Fragaria L.) stādiem, izņemot sēklas (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 477)

33

 

 

2011/76/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 2. februāris), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj laist tirgū no Aspergillus niger iegūtu hitīna un glikāna maisījumu kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 480)

34

 

 

IV   Tiesību akti, kas pieņemti pirms 2009. gada 1. decembra saskaņā ar EK līgumu, ES līgumu un Euratom līgumu

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 205/09/COL (2009. gada 8. maijs) par būtībā drošu banku pagaidu rekapitalizācijas shēmu ar mērķi veicināt finanšu stabilitāti un aizdevumus reālajai ekonomikai (Norvēģija)

36

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top