EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:011:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 11, 2011. gada 15. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.011.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 11

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 15. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 25/2011 (2011. gada 14. janvāris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 560/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kuri vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Kotdivuārā

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 26/2011 (2011. gada 14. janvāris) par atļauju izmantot E vitamīnu kā barības piedevu visām dzīvnieku sugām (1)

18

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 27/2011 (2011. gada 14. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

22

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 28/2011 (2011. gada 14. janvāris), ar ko nosaka no 2011. gada 16. janvāra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

24

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 29/2011 (2011. gada 14. janvāris) par graudaugu pārdošanas cenām, ņemot vērā ceturtos atsevišķos uzaicinājumus uz konkursu saskaņā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Regulu (ES) Nr. 1017/2010

27

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 30/2011 (2011. gada 14. janvāris), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

29

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2011/17/KĀDP (2011. gada 11. janvāris), ar kuru groza Padomes Lēmumu 2010/656/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Kotdivuāru

31

 

*

Padomes Lēmums 2011/18/KĀDP (2011. gada 14. janvāris), ar kuru groza Padomes Lēmumu 2010/656/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Kotdivuāru

36

 

 

2011/19/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 14. janvāris) par būvizstrādājumu atbilstības apliecināšanas procedūru saskaņā ar Padomes Direktīvas 89/106/EEK 20. panta 2. punktu attiecībā uz būvju un ietvju salaidumu hermētiķiem, ko neizmanto nesošajās konstrukcijās (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 62)  (1)

49

 

 

2011/20/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2010. gada 13. decembris) par Eiropas Centrālās bankas kapitāla palielināšanu (ECB/2010/26)

53

 

 

2011/21/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2010. gada 13. decembris) par to, kā dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālās centrālās bankas apmaksā Eiropas Centrālās bankas kapitāla palielināšanu (ECB/2010/27)

54

 

 

2011/22/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2010. gada 13. decembris) par to, kā ārpus euro zonas nacionālās centrālās bankas apmaksā Eiropas Centrālās bankas kapitālu (ECB/2010/28)

56

 

 

2011/23/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2010. gada 31. decembris) par to, kā Eesti Pank apmaksā kapitālu, nodod ārējo rezervju aktīvus un veic iemaksas Eiropas Centrālās bankas rezervēs un uzkrājumos (ECB/2010/34)

58

 

 

IETEIKUMI

 

 

2011/24/ES

 

*

Komisijas Ieteikums (2011. gada 11. janvāris) par aizsardzības uzņēmumu sertificēšanu saskaņā ar 9. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/43/EK, ar ko vienkāršo noteikumus un nosacījumus ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem (1)

62

 

 

2011/25/ES

 

*

Komisijas Ieteikums (2011. gada 14. janvāris), ar ko izveido pamatnostādnes, lai nošķirtu barības sastāvdaļas, barības piedevas, biocīdos produktus un veterinārās zāles (1)

75

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top