Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:322:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 322, 2010. gada 08. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.322.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 322

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 8. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums saistībā ar Nolīguma starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju, ar ko paredz noteikumus Šveices Konfederācijas līdzdalībai programmā “Jaunatne darbībā” un rīcības programmā mūžizglītības jomā (2007–2013), provizorisku piemērošanu

1

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1137/2010 (2010. gada 7. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 147/2003 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Somāliju

2

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1138/2010 (2010. gada 7. decembris), ar ko 140. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

4

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1139/2010 (2010. gada 7. decembris), ar ko 141. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

6

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1140/2010 (2010. gada 7. decembris), ar ko 2010./2011. tirdzniecības gadam nosaka 5 000 tonnu īsās linšķiedras un kaņepju šķiedras valstij garantēto daudzumu sadalījumu starp Dāniju, Grieķiju, Īriju, Itāliju un Luksemburgu

9

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1141/2010 (2010. gada 7. decembris), ar ko nosaka procedūru, ar kuru Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā atkārtoti iekļauj aktīvo vielu otro grupu, un izveido šo vielu sarakstu (1)

10

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1142/2010 (2010. gada 7. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1266/2007 attiecībā uz pārejas pasākumu piemērošanas laikposmu tiem nosacījumiem, ar kādiem dažiem dzīvniekiem nosaka atbrīvojumu no Padomes Direktīvā 2000/75/EK noteiktā izvešanas aizlieguma (1)

20

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1143/2010 (2010. gada 7. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1251/2008 attiecībā uz pārejas pasākumu piemērošanas periodu konkrētiem dekoratīvajiem ūdensdzīvniekiem, kas paredzēti slēgtām dekoratīvo dzīvnieku iekārtām (1)

22

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1144/2010 (2010. gada 3. decembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Apvienotās Karalistes karogu, zvejot brosmes V, VI un VII zonā ES un starptautiskajos ūdeņos

24

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1145/2010 (2010. gada 3. decembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, zvejot brosmes V, VI un VII zonā ES un starptautiskajos ūdeņos

26

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1146/2010 (2010. gada 3. decembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, zvejot jūras zeltpleksti VIII, IX un X zonā; ES ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā

28

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1147/2010 (2010. gada 3. decembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Igaunijas karogu, zvejot mencas NAFO 3M zonā

30

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1148/2010 (2010. gada 3. decembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, zvejot mencas NAFO 3M zonā

32

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1149/2010 (2010. gada 3. decembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, zvejot ogļzivis V, VI, VII un XII zonā Kopienas ūdeņos un ūdeņos, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā

34

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1150/2010 (2010. gada 7. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

36

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2010/90/ES (2010. gada 7. decembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu piridabēnu kā darbīgo vielu, un groza Lēmumu 2008/934/EK (1)

38

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/757/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 18. novembris), ar ko izraugās Eiropas Kultūras galvaspilsētu 2015. gadam Beļģijā

42

 

 

2010/758/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 2. decembris) par to, lai Bulgārija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu

43

 

 

2010/759/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 2. decembris) par kontroles pasākumu piemērošanu 4-metilmetkatinonam (mefedronam)

44

 

 

2010/760/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 6. decembris) par tādu preču importu bez ievedmuitas nodokļa, kuras paredzēts par brīvu izplatīt personām, kas cietušas 2010. gada pavasarī Ungārijā notikušajos plūdos, vai nodot to rīcībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 8482)

46

 

 

2010/761/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 7. decembris), ar ko groza Lēmuma 2010/221/ES I un II pielikumu attiecībā uz Ungārijas un Apvienotās Karalistes apstiprinātajiem valsts pasākumiem saistībā ar karpu pavasara virēmiju (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 8617)  (1)

47

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Direktīvā 2010/89/ES (2010. gada 6. novembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu kvinmeraku kā darbīgo vielu, un groza Lēmumu 2008/934/EK (OV L 320, 7.12.2010.)

50

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top