Help Print this page 

Document L:2010:319:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 319, 2010. gada 04. decembris

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.319.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 319

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 4. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/713/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 9. novembris) par atbilstības novērtēšanas, piemērotības lietošanai novērtēšanas un EK verificēšanas procedūru moduļiem, kas lietojami savstarpējas izmantojamības tehniskajās specifikācijās, kuras pieņemtas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/57/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7582)  (1)

1

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top