Help Print this page 

Document L:2010:298:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 298, 2010. gada 16. novembris

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.298.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 298

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 16. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1032/2010 (2010. gada 15. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 174/2005, ar ko nosaka ierobežojumus tādas tehniskās palīdzības sniegšanai Kotdivuārai, kas ir saistīta ar militārām darbībām

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1033/2010 (2010. gada 15. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1505/2006 attiecībā uz dalībvalstu gada pārskatiem par tādu pārbaužu rezultātiem, kuras veiktas saistībā ar aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu (1)

5

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1034/2010 (2010. gada 15. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1082/2003 attiecībā uz pārbaudēm, kas saistītas ar liellopu identifikācijas un reģistrācijas prasībām (1)

7

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1035/2010 (2010. gada 15. novembris), ar ko nosaka pagaidu antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes melamīna importam

10

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1036/2010 (2010. gada 15. novembris), ar ko nosaka antidempinga pagaidu maksājumu Bosnijas un Hercegovinas izcelsmes ceolīta A pulvera importam

27

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1037/2010 (2010. gada 15. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

44

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1038/2010 (2010. gada 15. novembris), ar ko nosaka no 2010. gada 16. novembra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

46

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1039/2010 (2010. gada 15. novembris), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

49

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/690/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 4. augusts) par valsts atbalstu C 40/08 (ex N 163/08), ko īstenojusi Polija attiecībā uz uzņēmumu PZL Hydral S.A. (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 5406)  (1)

51

 

 

2010/691/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 15. novembris) par atkāpes piešķiršanu Čehijas Republikai attiecībā uz Lēmuma 2006/679/EK īstenošanu par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas kontroles, vadības un signalizācijas apakšsistēmu dzelzceļa līnijā Strančice–České Budějovice (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7789)

85

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 1015/2010 (2010. gada 10. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām (OV L 293, 11.11.2010.)

87

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top