Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:290:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 290, 2010. gada 06. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.290.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 290

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 6. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 997/2010 (2010. gada 5. novembris), ar ko pārtrauc dažu savvaļas augu un dzīvnieku sugu īpatņu ievešanu Savienībā

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 998/2010 (2010. gada 5. novembris) par atļauju izmantot Enterococcus faecium DSM 7134 kā pārtikas piedevu gaļas cāļiem (atļaujas turētājs Lactosan GmbH & Co KG) (1)

22

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 999/2010 (2010. gada 5. novembris) par atļauju lietot no Aspergillus oryzae (DSM 17594) iegūtu 6-fitāzi (EC 3.1.3.26) kā barības piedevu sivēnmātēm (atļaujas turētājs DSM Nutritional Products Ltd) (1)

24

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1000/2010 (2010. gada 3. novembris), ar ko atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 2402/96, (EK) Nr. 2058/96, (EK) Nr. 2305/2003, (EK) Nr. 969/2006, (EK) Nr. 1918/2006, (EK) Nr. 1964/2006, (EK) Nr. 27/2008, (EK) Nr. 1067/2008 un (EK) Nr. 828/2009 attiecībā uz datumiem, kad jāiesniedz importa licenču pieprasījumi un jāizdod importa licences 2011. gadam saskaņā ar tarifa kvotām par batātēm, maniokas cieti, manioku, labību, rīsiem, cukuru un olīveļļu, un ar ko atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 382/2008, (EK) Nr. 1518/2003, (EK) Nr. 596/2004, (EK) Nr. 633/2004 un (EK) Nr. 951/2006 attiecībā uz datumiem, kad jāizdod eksporta licences 2011. gadam liellopu gaļas, cūkgaļas, olu, putnu gaļas, kā arī āpuskvotas cukura un izoglikozes nozarē

26

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1001/2010 (2010. gada 5. novembris), ar ko 138. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

33

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1002/2010 (2010. gada 5. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

37

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/670/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 3. novembris), ar ko nosaka kritērijus un pasākumus tādu komerciālu demonstrējumu projektu finansēšanai, kuru mērķis ir CO2 uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana videi drošā veidā, kā arī inovatīvu atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju demonstrējumu projektu finansēšanai atbilstīgi sistēmai par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecību Kopienā, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7499)

39

 

 

2010/671/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 5. novembris), ar ko dalībvalstīm atļauj pagarināt pagaidu atļaujas, kuras piešķirtas jaunajai darbīgajai vielai spirotetramātam (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7437)  (1)

49

 

 

2010/672/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 5. novembris), ar ko principā atzīst par pilnīgu dokumentāciju, kura iesniegta detalizētai pārbaudei saistībā ar iespējamo penflufēna un fluksapiroksāda iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7439)  (1)

51

 

 

2010/673/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2010. gada 2. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2010/19)

53

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top