Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:253:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 253, 2010. gada 28. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.253.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 253

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 28. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 848/2010 (2010. gada 27. septembris), ar ko 2010./2011. tirdzniecības gadam nosaka atkāpi no Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 63. panta 2. punkta a) apakšpunkta attiecībā uz datumiem, kuros paziņo par cukura pārpalikuma pārnešanu

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 849/2010 (2010. gada 27. septembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2150/2002 par statistiku attiecībā uz atkritumiem (1)

2

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 850/2010 (2010. gada 27. septembris), ar kuru attiecībā uz “jaunu eksportētāju” sāk pārskatīt Padomes Regulu (EK) Nr. 1659/2005, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes magnēzija ķieģeļu importam, atceļ maksājumu par importu no viena šīs valsts eksportētāja un kā arī nosaka šo ražojumu importa reģistrāciju

42

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 851/2010 (2010. gada 27. septembris), ar ko 136. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

46

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 852/2010 (2010. gada 27. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

48

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 853/2010 (2010. gada 27. septembris), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

50

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 854/2010 (2010. gada 27.septembris), ar ko nosaka piešķīruma koeficientus, lai izdotu importa licences, par kurām pieteikumi iesniegti no 2010. gada 8. līdz 14. septembrim un kuras paredzētas cukura nozares produktu importam atbilstīgi dažām tarifa kvotām, un ar ko pārtrauc šādu licenču pieteikumu iesniegšanu

52

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2010/573/KĀDP (2010. gada 27. septembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadību

54

 

 

2010/574/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2010. gada 21. septembris) par EFSF aizdevumu dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, pārvaldīšanu (ECB/2010/15)

58

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2010/575/ES

 

*

ES un Jordānijas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/2010 (2010. gada 16. septembris), ar kuru groza 3. protokola 15. panta 7. punktu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, attiecībā uz jēdziena “noteiktas izcelsmes produkti” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm

60

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top