Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:243:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 243, 2010. gada 16. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.243.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 243

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 16. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2010/489/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 12. jūlijs) par to, lai parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvās Republikas valdību par civilās aviācijas drošību

1

 

 

2010/490/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 26. jūlijs) par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, no otras puses, par aspektiem minēto valstu dalībai Eiropas Aģentūrā operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām

2

Nolīgums starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, no otras puses, par aspektiem minēto valstu dalībai Eiropas Aģentūrā operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām

4

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 810/2010 (2010. gada 15. septembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 206/2010, ar kuru izveido sarakstus, kuros iekļautas trešās valstis, to teritorijas vai daļas, no kurām Eiropas Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu, un nosaka veterinārās sertifikācijas prasības (1)

16

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 811/2010 (2010. gada 15. septembris), ar ko nosaka, ka jāreģistrē Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes bezvadu teritoriālā tīkla modemu (WWAN) imports, piemērojot 24. panta 5. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 597/2009 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis

37

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 812/2010 (2010. gada 15. septembris), ar ko dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes nepārtrauktās stikla elementāršķiedras izstrādājumu importam piemēro pagaidu antidempinga maksājumu

40

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 813/2010 (2010. gada 15. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

59

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 814/2010 (2010. gada 15. septembris), ar ko nosaka no 2010. gada 16. septembra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

61

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 815/2010 (2010. gada 15. septembris), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

64

 

 

IV   Tiesību akti, kas pieņemti pirms 2009. gada 1. decembra saskaņā ar EK līgumu, ES līgumu un Euratom līgumu

 

 

2010/491/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 27. jūlijs) par to, lai Kopienas vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, no otras puses, par aspektiem minēto valstu dalībai Eiropas Aģentūrā operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām

66

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/45/ES (2010. gada 7. jūlijs) par transplantācijai paredzētu cilvēku orgānu kvalitātes un drošības standartiem (OV L 207, 6.8.2010.)

68

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top