Help Print this page 

Document L:2010:233:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 233, 2010. gada 03. septembris

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.233.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 233

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 3. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 774/2010 (2010. gada 2. septembris), ar ko nosaka pamatnostādnes par pārvades sistēmu operatoru savstarpējām kompensācijām un kopējo regulatīvo pieeju pārvades maksu noteikšanai (1)

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 775/2010 (2010. gada 2. septembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Los Pedroches (ACVN))

7

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 776/2010 (2010. gada 2. septembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Génisse Fleur d’Aubrac (AĢIN))

9

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 777/2010 (2010. gada 2. septembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Prosciutto Toscano (ACVN))

11

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 778/2010 (2010. gada 2. septembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Mela Val di Non (ACVN))

13

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 779/2010 (2010. gada 2. septembris), ar ko apstiprina maznozīmīgus specifikācijas grozījumus attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Thüringer Rotwurst (AĢIN))

15

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 780/2010 (2010. gada 2. septembris), ar ko apstiprina maznozīmīgus specifikācijas grozījumus attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Thüringer Leberwurst (AĢIN))

19

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 781/2010 (2010. gada 2. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

23

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 782/2010 (2010. gada 2. septembris), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

25

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2010/61/ES (2010. gada 2. septembris), ar ko pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem pirmo reizi pielāgo zinātnes un tehnikas attīstībai (1)

27

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top